Onog dana kada nauka počne proučavati nefizičke pojave…

Onog dana kada nauka počne proučavati nefizičke pojave, u narednih deset godina napredovaće više nego u svim ranijim vekovima svoje istorije.