Čuvaj se svog jezika, drži se svoga doma i…

Čuvaj se svog jezika, drži se svoga doma i plači nad svojim grehom.