Najbolja elokvencija je ona…

Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari.