Čovek je stvorio mašinu, ali…

Čovek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više.