Nacionalizam je dečija bolest. To su…

Nacionalizam je dečija bolest. To su ospice čovečanstva.