Ex nihilo nihil fit

Ex nihilo nihil fit – Iz ničega ništa ne nastaje