Da bi verovao u svoj vlastiti put…

Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tudji put pogrešan.