Ab Jove principium

Ab Jove principium – Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).