Cilj mi je da se vlast u Srbiji meri po tome šta je od postojećih realnih šansi svojim trudom i …

Cilj mi je da se vlast u Srbiji meri po tome šta je od postojećih realnih šansi svojim trudom i veštinom iskoristila za zemlju, a ne po tome kako lepo priča, udvara se narodu i kakve dobre namere ima.