Međunarodna zajednica je kao klima — ne možete da…

Međunarodna zajednica je kao klima — ne možete da je priznate ili ne, već da se adaptirate.