Možete slobodno da pretpostavite da ste stvorili Boga po…

Možete slobodno da pretpostavite da ste stvorili Boga po svom liku, ako se ispostavi da Bog mrzi iste ljude kao i vi.