Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje…

Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao.