Glupan koji je postao svestan da…

Glupan koji je postao svestan da je glupan, nije više glupan.