Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je…

Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu.