Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na…

Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi davao, već prodavao.