Život se krece u izlomljenoj liniji, u neprekidnom smenjivanju trenutaka ugoda…

Život se krece u izlomljenoj liniji, u neprekidnom smenjivanju trenutaka ugoda- neugoda, u beskonačnoj dijalektici radost- bol.