Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da…

Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.