Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri…

Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru sa neznalicom.