Najjači zvuk je bezglasan, najveći oblik je…

Najjači zvuk je bezglasan, najveći oblik je bezobličan.