Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva…

Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.