Mogla bi se roditi već odgojena deca ako bi…

Mogla bi se roditi već odgojena deca ako bi roditelji bili odgojeni.