Mnoga se srca gube u opštem, samo se…

Mnoga se srca gube u opštem, samo se najplemenitije posvećuje jednome.