Ljudi su lonci koji plutaju i…

Ljudi su lonci koji plutaju i međusobno se sudaraju.