Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika…

Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro.