Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i…

Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.