Učena je žena pravi bič za svoga muža…

Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju decu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svet.