Najbolje je za čoveka da provodi život što više…

Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.