Danas sam čvrsto ubedjen da niko nikog ne gubi jer…

Danas sam čvrsto ubedjen da niko nikog ne gubi jer niko nikog ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu, a ne posedovati je.