Pesimizam nikad nije osvojio…

Pesimizam nikad nije osvojio nijednu bitku.