Moda nije pitanje odeće. Moda je…

Moda nije pitanje odeće. Moda je u vazduhu, rodjena iznad vetra. Morate imati intuiciju za nju. Ona je na nebu i na cesti.