Biti rodjen u pačijem gnezdu i nije toliko loše osim…

Biti rodjen u pačijem gnezdu i nije toliko loše osim ako ste se izlegli iz labudovog jajeta.