Moji reketi su pokrenuti strogo na…

Moji reketi su pokrenuti strogo na američkim linijama i kao takvi će i ostati.