Ako vaš muž iznenada kupi dvogled, znajte…

Ako vaš muž iznenada kupi dvogled, znajte da ste dobili novu komšinicu.