Pobediti loše navike može čovek…

Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra.