Ako uvek govoriš što misliš, ne očekuj…

Ako uvek govoriš što misliš, ne očekuj da ćeš uvek i čuti što želiš.