Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće…

Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.