Nije muškarac u mom životu, to je…

Nije muškarac u mom životu, to je život u mom muškaracu.