Ljudi su prvo bili braća, kasnije su postali jednaki…

Ljudi su prvo bili braća, kasnije su postali jednaki… Slutim da jednog dana čovek čoveku neće biti ništa.