Bolje da te gledaju preko, nego da…

Bolje da te gledaju preko, nego da gledaju preko tebe.