Ništa me više ne zgrožava, moram priznati, nego…

Ništa me više ne zgrožava, moram priznati, nego moje vlastite greške.