Nadanje je dobar doručak, ali…

Nadanje je dobar doručak, ali slaba večera.