Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je…

Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.