U prepirkama zaboravlja se istina…

U prepirkama zaboravlja se istina. Prepirku prekida onaj ko je pametniji.