Dok je čovek bio majmun drvo mu je…

Dok je čovek bio majmun drvo mu je bila otadžbina.