Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali…

Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali moje misli i dela pokazuju suprotno.