Religija je samo iluzorno sunce koje se…

Religija je samo iluzorno sunce koje se okreće oko čoveka sve dotle dok se on ne okreće oko sebe samoga.