Postoji i tako nešto kao…

Postoji i tako nešto kao što je zloba i osveta.