Odugovlačeno ropstvo žena je možda…

Odugovlačeno ropstvo žena je možda najtamnija stranica u ljudskoj istoriji.