Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga…

Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.