Ne moramo biti postolari da bi znali koje nam cipele odgovaraju…

Ne moramo biti postolari da bi znali koje nam cipele odgovaraju, kao što ne moramo biti ni profesionalci da bi stekli znanje o pitanjima opšteg interesa.